Excursiereeks Making Migration Work

hbm_derks_05

Meld je nu aan voor de eerste excursie van Making Migration Work op vrijdag 20 april 2012 in Amsterdam: Histories of Slavery – Obstacle or means? Max. 15 deelnemers! (Aanmelding: h [dot] verbeekatcdh [dot] leidenuniv [dot] nl)

Projectbeschrijving

De excursie- en discussiereeks Making Migration Work wordt georganiseerd door het Werkgezelschap Historische Migratiestudies van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) en is bedoeld voor (jonge) onderzoekers en andere geïnteresseerden die zich met vraagstukken rond migratie bezighouden. De excursies dienen als gelegenheid om wetenschappelijke vraagstukken en inzichten te koppelen aan de dagelijkse praktijk van migratie en migranten in Nederland en Vlaanderen.

Hiermee wordt niet alleen geprobeerd om inzichten uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen, maar zal ook expliciet aandacht zijn voor de historische wortels van migratieprocessen. Gezocht wordt naar thema’s die zich op het snijvlak bevinden van wetenschap, en erfgoed, onderwijs, beleid, politiek, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, media, kunst en cultuur. Het spanningsveld tussen migratieonderzoek en politiek-maatschappelijke processen zal daarbij centraal staan.

Centrale vragen zijn hoe in de praktijk wordt omgegaan met de thema’s migratie en migranten; in hoeverre migratieonderzoek (in het bijzonder migratie- en migrantengeschiedenis) als middel of obstakel kan dienen voor de participatie van migrantengroepen; en welke rol (jonge) onderzoekers in dit geheel hebben?

Excursie 1 Histories of Slavery – Obstacle or means?
Vrijdag 20 april 2012, Amsterdam

Excursie 2 Making Polish Migration Work – Lessons from history?
(onder voorbehoud)

Excursie 3 Making Expats Work Abroad – The Dutch as immigrants?
(onder voorbehoud)

Locatie en kosten
De eerste excursie uit de reeks Making Migration Work vindt plaats op vrijdag 20 april in Amsterdam, van 13:00-17:00. We verzamelen om 13:00 op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost. We zullen onder begeleiding van promovendus Markus Balkenhol een wandeling door de Bijlmer maken en afreizen naar het Surinameplein. Daarna wacht promovendus Sadiah Boonstra ons op bij het NiNsee voor een rondleiding door de tentoonstelling Zwarte Uitvinders. Ter voorbereiding van de excursie krijgen de deelnemers een artikel over de omgang met het slavernijverleden toegestuurd en enkele opinieartikelen die naar aanleiding van de televisieserie De Slavernij (NTR) in de krant verschenen. Na afloop van het museumbezoek borrelen we na in Amsterdam Oost. (het eerste drankje op kosten van het CGM Werkgezelschap!) Kosten voor OV en museumbezoek zijn voor eigen rekening. (NiNsee 2,50 €/MJK gratis) De data voor toekomstige excursies worden in overleg met de deelnemers bepaald. Suggesties voor thema’s of locaties voor toekomstige bezoeken in Nederland en Vlaanderen zijn altijd welkom! (in het bijzonder een bijdrage naar aanleiding van je eigen onderzoek)

Aanmelding
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 april door een mail met je contactgegevens en een beknopte onderzoeksbeschrijving te sturen naar Hanneke Verbeek (h [dot] verbeekatcdh [dot] leidenuniv [dot] nl). Er is een maximum van 15 deelnemers, wees er dus snel bij!

Organisatie
Matthias van Rossum (Vrije Universiteit Amsterdam)
Aniek Smit (Universiteit Leiden)
Hanneke Verbeek (Universiteit Leiden/Campus Den Haag)

(The language of instruction is Dutch. However, participants with a passive knowledge of Dutch are very welcome to join and contribute to the discussions in English!)


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM