Global Migration History Programme

GlobalMigration,Knox,Marston

Voor een goed begrip van de oorzaken en gevolgen van migratie, hanteert dit project een  langetermijnperspectief en bestudeert migratie op een globale schaal. Er wordt een serie internationale conferenties georganiseerd met als doel het stimuleren van wereldwijde vergelijkingen van migratie en vestigingsprocessen.

Projectbeschrijving

Voor een goed begrip van de oorzaken en gevolgen van migratie, hanteert dit project een  langetermijnperspectief en bestudeert migratie op een globale schaal. Er wordt een serie internationale conferenties georganiseerd met als doel het stimuleren van wereldwijde vergelijkingen van migratie en vestigingsprocessen. Naar aanleiding hiervan verscheen in de serie Studies in Global Social History reeds de bundel Migration History in World History van Jan Lucassen, Leo Lucassen en Patrick Manning en de bundel Migration and Membership Regimes in Global and Historical Perspective van Ulbe Bosma, Gijs Kessler en Leo Lucassen. Centrale vraag van dit programma is in hoeverre migratie een structureel onderdeel van menselijk gedrag is en wat er geleerd kan worden van systematische vergelijkingen met andere periodes en andere delen van de wereld? Meer informatie over het project is te vinden op de website van het IISG.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM