Historisch Beeldarchief Migranten

Zuid-Europeanen

Het Historisch Beeldarchief Migranten (HBM) richt zich op het aanleggen van een representatieve beeldcollectie van de geschiedenis van migranten in Nederland. Het is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.

 

Projectbeschrijving

Het Historisch Beeldarchief Migranten (HBM) richt zich op het aanleggen van een representatieve beeldcollectie van de geschiedenis van migranten in Nederland. Het is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. In het beeldarchief worden foto's verzameld uit particuliere collecties van migranten die in de twintigste eeuw naar Nederland kwamen. Hun fotoalbums bieden een unieke blik op de geschiedenis van vestiging en inburgering, van aanpassing en cultuurbehoud, van identiteit en ondernemerschap. Weinig andere bronnen weten het dagelijks leven zo direct te treffen. Annemarie Cottaar is coördinator van het beeldarchief.

De foto's van het HBM zijn gedigitaliseerd en beschreven. De database met afbeeldingen en beschrijvingen wordt gefaseerd online toegankelijk gemaakt op de website van het HBM. In de afgelopen jaren is een basiscollectie aangelegd van circa 5000 foto's. Daarbij is gekozen voor de grootste migrantengroepen, te weten Indische Nederlanders, Surinamers, Turken en Marokkanen. Daarnaast komt een aantal kleinere groepen aan bod, zoals migranten uit China, Italië, Spanje, Griekenland en het voormalige Joegoslavië. Om belangstellenden te laten kennismaken met het archief in opbouw, worden regelmatig webtentoonstellingen gepresenteerd die veel bezoekers trekken. Daarin wordt een selectie foto’s over een bepaald onderwerp of groep migranten getoond, met uitgebreide beschrijvingen en de context van het project waarvoor de foto’s zijn verzameld. De website van het Historisch Beeldarchief Migranten trekt maandelijks tienduizenden bezoekers.

Het HBM is een initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Bij het verzamelen van foto's wordt samengewerkt met verschillende organisaties, zoals het Inspraakorgaan Turken (IOT), de overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese Gemeenschappen (Lize), het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) en het Inspraakorgaan Chinezen (IOC). Met de drie laatste organisaties organiseerde het HBM trainingen 'Culturele Spoorzoekers' voor jongeren die wortels hebben in een van de genoemde migrantengroepen. De training maakte deel uit van projecten voor het opsporen, bewaren en toegankelijk maken van cultureel erfgoed van migranten in Nederland. Het HBM wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting en het VSB Fonds.

Momenteel zijn de volgende webtentoonstellingen te bekijken:

Chinatown Den Haag
Selectie foto's uit de publicatie Een draak met vele gezichten, over de geschiedenis van de bijna honderdjarige Chinese aanwezigheid in Den Haag.

Marokkaanse pioniers
Een selectie van 32 foto's van Marokkaanse migranten, verzameld in het kader van het Rif Tour project.

Slovenen in Nederland
Journalist Milena Mulders verzamelde foto's tijdens haar zoektocht naar het verhaal van haar Sloveense moeder en andere Slovenen in Nederland.

Surinamers: de keuze van Daan
Student Daan Loeff (Universiteit Leiden) liep stage bij het HBM en stelde uit de door hem verzamelde foto's een webtentoonstelling samen.

Chinese spoorzoekers
Negen deelnemers aan de cursus 'spoorzoekers' in 2007 tonen met familiefoto's de geschiedenis van de Chinezen in Nederland.

Terrazzieri in Olanda
Foto's uit de privé-albums van zeven Italiaanse terrazzofamilies die zich in de eerste decennia van de twintigste eeuw in Nederland vestigden.

Een Griekse ondernemer
In 1926 begon Cleomene Aridjis een Griekse wijnhandel in Utrecht. Met etiketten en foto's wordt een bijzondere bedrijfsgeschiedenis in beeld gebracht.

Marokkaanse spoorzoeksters
Vier Marokkaanse vrouwen verzamelden verhalen en privé-foto's van de eerste generatie Marokkaanse migranten in Nederland.

Indisch leven in Nederland
Foto's uit het leven van Indische Nederlanders, die gebruikt zijn in het boek Indisch leven in Nederland

Den Haag: van Oost- naar West-Indische stad
Een keuze uit de foto's van Haagse migranten naar aanleiding van de eerste dag van de Haagse Stadsgeschiedenis.

Turkse gastarbeiders
Een selectie van 30 foto's van Turkse migranten, verzameld in het kader van het project 40 jaar wervingsverdrag met Turkije. (Türkçe)

Zuideuropese migranten
Deelnemers aan de training 'Culturele Spoorzoekers' kozen als centraal thema: de contacten van Zuid-Europeanen in Nederland.

Zusters uit Suriname
Foto's verzameld uit de privé-albums van Surinaamse vrouwen die aan het eind van de jaren vijftig hun geboorteland verlieten om in Nederland een opleiding tot verpleegster te volgen


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM