Jonge Spoorzoekers (2014-2018)

Een Professionele Leergemeenschap van Docenten gericht op het leren onderzoeken van (migratie)geschiedenis van de eigen omgeving.

Projectbeschrijving

Jonge Spoorzoekers is een professionele leergemeenschap van vijftien bevoegde docenten geschiedenis in onderbouw en bovenbouw van VMBO, HAVO en VWO. Het gaat om docenten die zich verder willen verdiepen in de materie, niet bang zijn om het boek los te laten (of die angst willen overwinnen) en graag inspiratie en energie halen uit contacten met collega’s van andere scholen en instellingen. De combinatie van migratiegeschiedenis en Spoorzoekersaanpak vormen het uitgangspunt voor leerlingen om aan de slag te laten gaan met historisch onderzoek.  Daarmee ontwikkelen zij vaardigheden als historisch denken en redeneren.

Hoofddoelen PLG

· Versterking van samenwerkingsverbanden tussen docenten – vakdidactici – historici –erfgoedinstellingen.

· Docenten vergroten hun kennis en vaardigheden over de didactiek van historisch denken en redeneren, migratiegeschiedenis en dynamisch erfgoed.

· De kwaliteit van historisch denken en redeneren en de kennis van migratiegeschiedenis van leerlingen nemen toe.

Looptijd

Looptijd van het project is 4 jaar met financiering van OC&W. Coördinatie van het project ligt in handen van het ICLON, lerarenopleiding Universiteit Leiden (Elise Storck) in samenwerking met CGM (Mila Ernst en Hanneke Verbeek). De PLG startte in januari 2014. Annemarie Cottaar en Wim Willems zitten in de Raad van Advies namens het CGM.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM