Migrant: Mobilities and Connection. Een onderzoek naar circulatie van migranten en cultuuruitingen omtrent migratie

De emigratie van Nederland naar Australië kent veel facetten. In dit project staan Australische immigranten uit het naoorlogse Nederland en hun levensgeschiedenissen centraal. 

Projectbeschrijving

De emigratie van Nederland naar Australië kent veel facetten. In dit project staan Australische immigranten uit het naoorlogse Nederland en hun levensgeschiedenissen centraal. Deze levensgeschiedenissen zijn te reconstrueren op basis van toenmalige registratiesystemen, die werden bijgehouden van het moment van aanmelding voor migratie tot het moment van de eerste vestiging, of zelfs lang daarna. Ze leggen bloot hoe het de migrant zowel individueel als in groepsverband verging na aankomst in Australië. ‘Migrant: Mobilities and Connection’ beoogt het mogelijk te maken subgroepen in een longitudinaal perspectief met elkaar te vergelijken naar bijvoorbeeld herkomst, religie en gezondheid. Door hun cultureel erfgoed in het onderzoek te betrekken wil het project nieuw licht werpen op circulatie en adaptatie van Nederlandse waarden in een nieuwe omgeving en op de wijze waarop ze vervolgens – aangepast en verrijkt – hun weg terugvonden naar Nederland via de contacten met het thuisfront.

De registratiesystemen – een database met emigrantenkaarten (Nationaal Archief, Den Haag) en Australische migrantendossiers (National Archives Australia) – zijn startpunt voor het onderzoek en voorzien in een hecht verband tussen de verschillende deelonderzoeken. Het project is zowel interdisciplinair opgezet als internationaal: Nederlandse en Australische historici en letterkundigen van het Huygens ING, de Universiteit Leiden, de Digital Humanities Research Group Western Sydney en HOME-center Perth werken er in samen. Hoewel het project wetenschappelijk is opgezet, is het ook van direct belang voor de Nederlandse migrantengemeenschap in Australië. De database met migrantenlevens is immers hun geschiedenis. Op haar beurt kan die gemeenschap door middel van crowd sourcing de database niet alleen aanvullen en verbeteren, maar ook zorgen voor nieuw onderzoeksmateriaal door (digitale) objecten als foto’s, dagboeken en andere memorabilia aan te dragen.

Radio
Een van de onderdelen van het onderzoek is het ‘matchen’ van Nederlandse migratiekaarten met Australische immigratieverslagen. Marijke van Faassen sprak hierover met Radio SBS Australië, ten tijde van het Global Digital Humanities Conference in Sydney. Klik hier voor de podcast van het interview.

Ook Rik Hoekstra sprak tijdens een workshop aan de University of Western Sydney met Radio SBS Australië over de voortgang van het project “Migration, Mobilitiy and Connection”. Klik hier voor de podcast van dit interview.

Televisie
Het programma “Andere tijden” van NPO zond in 2006 een documentaire uit over wat de landverhuizers in de jaren ’50 allemaal te wachten stond. De aflevering is online te bekijken via deze link.

Contact
dr. Marijke van Faassen
dr. Rik Hoekstra
- dr. Ton van Kalmthout

Australië
- dr. Nonja Peters, Director of History of Migration Experiences Centre at Curtin University, Perth
- prof. dr. Paul Arthur, Director Digital Humanities Research Group, University of Western Sydney
- dr. Jason Ensor, ICT-specialist Humanities, University of Western Sydney


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM