Over ons

Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) richt zich op historisch onderzoek naar de komst en aanwezigheid van migranten in Nederland en Vlaanderen en stimuleert internationaal vergelijkend onderzoek naar migratie- en integratieprocessen. Het CGM stelt zich daarnaast tot doel om een actieve bijdrage te leveren aan het opsporen en toegankelijk maken van de bronnen met betrekking tot de geschiedenis van migranten in Nederland en Vlaanderen. Tot slot wil het CGM de kennis, verkregen met wetenschappelijk onderzoek, verspreiden onder een breed publiek door toegankelijke publicaties, tentoonstellingen en debatten.

De stichting Centrum voor de Geschiedenis van Migranten is opgericht in 1997. De samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstituten, de basis van het CGM, dateert echter al vanaf 1990. Dit interdisciplinair samenwerkingsverband brengt verschillende onderzoeksinstituten en wetenschappelijke disciplines bijeen.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Formulier Publicatieplicht ANBI

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2022

Jaarverslagen
Het CGM jaarverslag 2020 is online beschikbaar. (13 pp., 173 Kb). Hierin vindt u een overzicht van onze activiteiten in de afgelopen jaren.
Op de website vindt u deze informatie gerangschikt naar projecten en betrokken onderzoekers.

Jaarverslagen van voorgaande jaren:
2020 (PDF file, 173 Kb)
2016-2019 (PDF file, 318 Kb)
2015 (PDF file, 1,9 Mb)
2013-2014 (PDF file, 2,2 Mb)
2012 (PDF file, 950 Kb)
2010-2011 (PDF file, 540 Kb)
2008-2009 (PDF file, 725 Kb)
2007 (PDF file, 245 Kb)
2006 (PDF file, 271 Kb)
2005 (PDF file, 300 Kb)
2004 (PDF file, 79 Kb)
2003 (PDF file, 70 Kb)
2002 (PDF file, 76 Kb)
2001 (PDF file, 273 Kb).

Financiële verslagen
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012
Overzicht 2006-2012

Beloningsbeleid

a) Leden van het statutaire bestuur van het CGM voeren hun taken pro deo uit: geen financiële beloning derhalve. De stichting vergoed kosten gemaakt bij de uitvoering van bestuurlijke taken.

b) De enige vaste medewerker van de Stichting CGM, de secretaris/wetenschappelijk coördinator, heeft een 0,2 aanstelling voor het verrichten van secretariële taken. De secretaris is meestal in dienst van een universitaire/ academisch instelling, ingeschaald op schaal 11. Indien gewenst, kan de secretaris ook als zelfstandige ZZP-er worden ingehuurd: de kosten van een schaal 11 aanstelling worden dan omgerekend in uurtarieven. Voor tijdelijke medewerkers in incidentele projecten, uitgevoerd door het CGM, geldt hetzelfde beleid als voor de secretaris. De secretaris/wetenschappelijk coördinator wordt betaald volgens de CAO Nederlandse Universiteiten.


Publicaties
Publicaties van medewerkers van de instituten die deel uitmaken van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten zijn opgenomen in de jaarverslagen van het CGM, voor zover zij althans betrekking hebben op de Nederlandse migratiegeschiedenis.

Een overzicht van deze publicaties, vanaf 2000, is beschikbaar als PDF file. (10 p., 70 Kb)

Daarnaast gaf het CGM in de periode 1999-2004 de reeks Working Papers uit. Deze reeks was bedoeld om historisch onderzoek op het terrein van migratie te stimuleren en reacties op lopend onderzoek uit te lokken.

In deze reeks is verschenen:

  1. Leo Lucassen en Floris Vermeulen, Immigranten en lokale arbeidsmarkt. Vreemdelingen in Den Haag, Leiden, Deventer en Alkmaar (1920-1940) (Amsterdam 1999). Beschikbaar als PDF file, 68 p., 273 Kb
  2. Frank Suurenbroek, Binnenlandse migratie naar en uit Amsterdam (1870-1890) (Amsterdam 2001). Beschikbaar als PDF file, 72 p, 1,7 Mb
  3. Jan Lucassen, Immigranten in Holland 1600 - 1800. Een kwantitatieve benadering (Amsterdam 2002). Beschikbaar als PDF file, 38 p., 128 Kb
  4. Clé Lesger, Noord-Hollanders in beweging. Economische ontwikkeling en binnenlandse migratie, ca. 1800-1930 (Amsterdam 2003). Beschikbaar als PDF file, 55 p., 743 Kb
  5. Sjoerd Klaas Olfers, Arbeidsmigrant of vluchteling? Achtergronden van de Spaanse migratie naar Nederland, 1960- 1980 (Amsterdam 2004). Beschikbaar als PDF file, 56 p., 426 Kb

Correspondentieadres:

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

T.a.v. Centrum voor de Geschiedenis van Migranten

Postbus 2169

1000 CD Amsterdam

e-mail: secretaris [dot] cgmatgmail [dot] com

Website
www.vijfeeuwenmigratie.nl/cgm

RSIN-nummer
8061.87.487

Onderzoeksinstituten samenwerkingsverband
Centrum voor Migratierecht, RUN
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC), KU Leuven
Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG), Gent
Hygens-ING, Den Haag

Bestuur
Prof.dr. Leo Lucassen (voorzitter), IISG
Prof.dr. Rinus Penninx (penningmeester)
Dr. Anita Böcker (lid), RUN
Dr. Donald Weber (lid), Amsab-ISG
Karim Ettourki (lid), KADOC

Wetenschappelijk coördinator/secretaris
Vacature


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM