Picturing Europe

Als inspiratiebron geldt het Historisch Beeldarchief Migranten (HBM), dat de 20e-eeuwse geschiedenis van migranten in Nederland in één collectie van duizenden privéfoto’s heeft samengebracht. Op die ingeslagen weg wil het project Picturing Europe voortgaan, maar dan op Europees niveau. Wij willen de wortels blootleggen van een gemeenschappelijke geschiedenis – en daarmee van een collectieve lotsbestemming. Het familiealbum toont Europa door de ogen van migranten. Door het vastleggen van zichzelf en hun naasten op foto’s in de nieuwe leefomgeving bieden zij echter niet alleen een contrapunt bij de overheersende beeldvorming over hun komst en vestiging. Al dan niet bewust schetsen zij ook een beeld waarin miljoenen burgers van het Europese continent zich zullen herkennen.

Projectbeschrijving

Het project steunt op 3 pijlers: collectievorming, educatie en onderzoek.

Collectievorming
Doel van het project is het ontwikkelen van een netwerk van instellingen en scholen die mee willen werken aan de totstandkoming van een Internationaal Europees familiealbum rond het thema mobiliteit. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een lesproject voor het voortgezet onderwijs, geënt op de succesvolle formule van de Culturele Spoorzoekers cursus waarbij leerlingen privéfoto’s gaan verzamelen.  Leerlingen zullen in hun eigen omgeving fotomateriaal gaan verzamelen rond het thema mobiliteit. Welke mate van mobiliteit kent hun eigen familieverleden? Waar kwamen deze familieleden vandaan, welke relaties gingen ze aan in hun nieuwe omgeving, wat waren motieven om elders te gaan wonen, etc. Er zal op Europees niveau materiaal worden verzameld rond de thema’s werk, vrije tijd, wonen en relaties. Het fotomateriaal zal worden gescand in samenwerking met verzamelende instituten ter plekke en vervolgens worden toegevoegd aan de collectie van het HBM.

Educatie
De verschillende partners werken in hun eigen omgeving samen met lokale archieven en scholen/ gemeenschappen. Picturing Europe streeft naar het opzetten van een spannend, actueel en interactief programma voor het gebruik van erfgoed in een schoolse onderwijssituatie. Uitwerken van het onderdeel Serious Education en  de inzet van techniek voor onderwijs van de 21ste eeuw zijn daarbij belangrijke onderdelen. Naast Euroclio willen we samenwerken met de het Leidse Iclon (centrum voor onderwijsontwikkeling en leraaropleiding) en ICT-partijen. Daarbij is de koppeling tussen de echte wereld en online realiteit van de leerlingen een belangrijk uitgangspunt: koppeling van online naar fysiek.  Dit willen we realiseren door nieuwe werkvormen te ontwikkelen waarbij digitaal werken geïntegreerd is in de onderwijspraktijk. Daarnaast is de interactie tussen school en thuis belangrijk. Door leerlingen fotomateriaal en verhalen te laten verzamelen binnen de eigen familie, is deelname van het gezin cruciaal.

Onderzoek
Een Europese collectie vormt daarnaast ook een bron voor toekomstig onderzoek. Europese onderzoekers die verbonden zijn aan de verschillende internationale erfgoedpartners zullen worden gevraagd de tijdens het project verzamelde foto’s te bestuderen en te vergelijken. Aan de hand van een Europese collectie wordt het mogelijk om allerlei vergelijkingen uit te voeren. Om achter ogenschijnlijk dezelfde verschijnselen de verschillen tussen landen of regio’s op het spoor te komen. Maar ook om de tendensen van een nieuwe Europese identiteit in wording als het ware visueel te betrappen.

Betrokkenen
Annemarie Cottaar
Mila Ernst
Hanneke Verbeek


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM