Projecten

Het CGM is een samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstituten. Hier vindt u informatie over de projecten die door de verschillende betrokken onderzoekers en instituten zijn opgezet. Enerzijds zijn er projecten die zich richten op het wetenschappelijke historisch migratie onderzoek en internationale samenwerking. Anderzijds zijn er projecten gericht op het opsporen en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed van migranten voor een groter publiek.

Op donderdag 27 oktober 2016 organiseert het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) in samenspraak met de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) een studiemiddag met als


De emigratie van Nederland naar Australië kent veel facetten. In dit project staan Australische immigranten uit het naoorlogse Nederland en hun levensgeschiedenissen centraal. 


Een Professionele Leergemeenschap van Docenten gericht op het leren onderzoeken van (migratie)geschiedenis van de eigen omgeving.


On the 13th of June 2014, the Dutch-Flemish academic network Centre for the History of Migrants (CGM) in cooperation with Museum aan de Stroom (MAS), will organize a one day wor


In de schaduw van de herdenking van De Groote Oorlog - en wellicht meer relevant voor de maatschappij vandaag - komt ook een hele reeks initiatieven op gang rond 50 jaar arbeidsmigratie uit Marokko


De Federatie van Marokkaanse Verenigingen wil in samenwerking met de lidverenigingen en onder andere KADOC (KU Leuven) de geschiedenis van Marokkaanse grootouders en ouders die in de jaren '60


Foto van bakker Rädler, de joodse bakker in Scheveningen

Het is al vaak gezegd, maar kan niet vaak genoeg herhaald worden: Den Haag en Scheveningen hebben nauwelijks weet van hun Joodse verleden.


In het project Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen en Brussel (1830-heden) realiseren KADOC-K.U.Leuven en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis een overzicht van


In 2011 is Campus Den Haag, in samenwerking met Vijfeeuwenmigratie.nl en Polonia.nl, een project begonnen waarbij op zoek wordt gegaan naar sporen van Poolse migranten in Nederland in de afgelopen


hbm_derks_05

Meld je nu aan voor de eerste excursie van Making Migration Work op vrijdag 20 april 2012 in Amsterdam: Histories of Slavery – Obstacle or means? Max. 15 deelnemers!MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM