Projecten

Het CGM is een samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstituten. Hier vindt u informatie over de projecten die door de verschillende betrokken onderzoekers en instituten zijn opgezet. Enerzijds zijn er projecten die zich richten op het wetenschappelijke historisch migratie onderzoek en internationale samenwerking. Anderzijds zijn er projecten gericht op het opsporen en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed van migranten voor een groter publiek.

GlobalMigration,Knox,Marston

Voor een goed begrip van de oorzaken en gevolgen van migratie, hanteert dit project een  langetermijnperspectief en bestudeert migratie op een globale schaal.


Bosma, Indiëgangers

Voor het onderzoek naar de Europese migratie naar Nederlands-Indië is een tweetal databases online beschikbaar gemaakt.


Turkse organisatie 1986

De database geeft een overzicht van migrantenorganisaties in Nederland en vermeldt onder andere de naam van de organisaties en het land van herkomst, etniciteit en religie van de doelgroepen.


[title]

Vijfeeuwenmigratie.nl is een website over de migratiegeschiedenis van Nederland.


[title]

Het Leidse migratieonderzoek is te volgen op de website History of International Migration.


[title]

In 2008 werd het Demka-project afgerond, een initiatief van Marlou Schrover, Ronald Rommes en Het Utrechts Archief. De Demka-staalfabriek was de grootste werkgever van gastarbeiders in Utrecht.


[title]

Om de twee jaar wordt de European Social Science History Conference gehouden. Het Ethnicity and Migration Network is het grootste netwerk van dit congres. In 2010 vond het congres plaats in Gent.


[title]

Het Leiden Interdisciplinary Migration Seminar (LIMS) is een samenwerkingsverband van migratieonderzoekers aan de Universiteit Leiden.


[title]
Het Werkgezelschap Historische Migratiestudies verenigt een twintigtal wetenschappers die historisch onderzoek verrichten op het gebied van migratie.

[title]

H-Migration is een internationale discussielijst over het onderzoek naar migratie.MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM