Riftour

Riftour

Het project Riftour omvat een tentoonstelling in een bus die van 8 juli tot 12 augustus 2009 door Noord-Marokko reisde.

Projectbeschrijving

Het project Riftour omvat een tentoonstelling in een bus die van 8 juli tot 12 augustus 2009 door Noord-Marokko reisde, een film, een theatervoorstelling, het rijk geillustreerde boek 'Marokkanen in Nederland, de pioniers vertellen' en een weblog. Riftour is een project van het Museon in Den Haag (Anne-Marie Boer), het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten in Amsterdam (Annemarie Cottaar) en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders in Utrecht.

Riftour brengt de geschiedenis van Marokkaanse migrantenfamilies terug naar de dorpen van herkomst, aan de hand van succesverhalen, oude foto's, verkleurde video's, weemoedige liedjes, verbleekte diploma's, pijnlijke herinneringen, hoop en heimwee. Bij terugkomst in Nederland werden de verhalen en liederen van de achterblijvers en terugkeerder weer mee genomen, en werd het project (voorlopig) afgesloten met een scholentournee in Den Haag waarvoor een lesprogramma werd ontworpen.

Aanleiding voor het project Riftour was het verzoek van de Nederlandse ambassade te Rabat om in 2009 een herdenking van het veertig jaar eerder gesloten wervingsakkoord tussen Nederland en Marokko te organiseren. Beide landen legden in 1969 officieel vast dat er arbeidskrachten in Marokko geworven mochten worden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hoewel uiteindelijk veel Marokkanen op eigen gelegenheid naar Nederland zijn getrokken, wordt die datum aangegrepen om de geschiedenis van deze arbeidsmigratie onder het voetlicht te brengen.

Het project Riftour, ontworpen door het CGM (Annemarie Cottaar) en het Museon in Den Haag (Anne-Marie Boer), richt zich in hoofdzaak op een Nederlandstalig publiek van jonge en oudere Marokkanen, maar ook op de dorpsgenoten in het land van herkomst. Doel was van meet af aan in de zomer van 2009 zoveel mogelijk Marokkanen, zowel van de eerste als van de tweede generatie, tijdens hun vakantie in het land van herkomst te bereiken. Het fotomateriaal dat voor de tentoonstelling werd gebruikt was deels afkomstig uit het project Culturele Spoorzoekers.

Tussen 8 juli en 11 augustus 2009 toerde de bus door de Rif. Onder begeleiding van een wisselend gezelschap van gastvrouwen- en heren werden ruim 9.000 bezoekers rondgeleid langs de Marokkaanse migratiegeschiedenis. Naast het CGM en het Museon waren de partners in het project het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Nederlands Instituut (Nimar) in Rabat en de Stichting Steunpunt Remigranten (SSR) in Berkane. Riftour werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van: Stichting Doen, VSBfonds, Mondriaan Stichting, Gemeente Den Haag, Nederlandse ambassade in Marokko, en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor actuele informatie en reisverslagen over het project zie het weblog.
Voor meer informatie over het boek 'Marokkanen in Nederland, de pioniers vertellen' zie de website van de uitgever. Ook is er een videoverslag van het project Riftour gemaakt.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM