Sloveense migranten in Limburg

Journalist Milena Mulders, deelnemer van het project Culturele Spoorzoekers, publiceerde het boek  'Met de buik het brood achterna', over Sloveense migranten in Limburg.

Projectbeschrijving

Als deelnemer aan het project Culturele Spoorzoekers werd een aantal jongeren geënthousiasmeerd om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Zo besloot Milena Mulders na de afronding van het spoorzoekersproject haar persoonlijke zoektocht naar de geschiedenis van haar Sloveense moeder voort te zetten. Ze ontdekte dat de Sloveense St. Barbaravereniging in Brunssum, die zij nog kende uit haar jeugd, in 2001 na 75 jaar is opgeheven. Dan beseft ze voor het eerst dat haar herinneringen niet op zich staan. Dat zij deel uitmaken van de Sloveense gemeenschap in Limburg, een van Nederlands oudste immigrantengroepen. Net als haar eigen familiegeschiedenis staat die dan op het punt om uit te sterven. Hoe meer zij zich verdiept in de geschiedenis van de Limburgse Slovenen en hun verleden in de mijnen, hoe meer historie er naar boven komt. Het zijn spannende, pijnlijke en mooie verhalen, maar ook verhalen over rouw en verwerking, schuldgevoel en schaamte. Ze gaan over de ingewikkelde positie van de Limburgse Slovenen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en de rol van de geestelijkheid. Over de overdracht en het levend houden van de cultuur uit het land van herkomst. Over toenadering en verwijdering, maar ook over de onontkoombare invloed van politieke omwentelingen op het Europese schouwtoneel.

Haar plan onderzoek te doen naar de geschiedenis van Slovenen in Limburg en die van haar familie in het bijzonder werd eind 2006 door het VSBfonds en de Mondriaan Stichting gehonoreerd. In de zomer van 2007 kreeg zij een tijdelijke aanstelling bij het IISG om haar onderzoek af te ronden en het boek te schrijven, onder begeleiding van Annemarie Cottaar, Jan Lucassen en Wim Willems. Op 14 februari 2009 werd het rijk geïllustreerde boek onder grote belangstelling van de Sloveense gemeenschap gepresenteerd in het Limburgs Museum in Venlo. Met de buik het brood achterna. Mijn Sloveense geschiedenis, is een uitgave van Aksant. Het is een rijk geïllustreerde verslag van een persoonlijke zoektocht, en tegelijk een uniek document over honderd jaar migratiegeschiedenis is in Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM