Vijfeeuwenmigratie.nl

[title]

Vijfeeuwenmigratie.nl is een website over de migratiegeschiedenis van Nederland. Het CGM wil een actieve bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis over de geschiedenis van migratie en integratie in de Nederlandse samenleving.  De laatste jaren verschuift de aandacht voor het verspreiden van informatie steeds meer naar het internet. Met deze migratiewebsite kunnen boeken, foto's, verhalen en documenten van en over migranten, die nu nog in afzonderlijke erfgoedinstellingen opgesloten liggen, met één zoekopdracht op het scherm verschijnen.

Projectbeschrijving

Vijfeeuwenmigratie.nl is een website over de migratiegeschiedenis van Nederland. Het CGM wil een actieve bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis over de geschiedenis van migratie en integratie in de Nederlandse samenleving.  De laatste jaren verschuift de aandacht voor het verspreiden van informatie steeds meer naar het internet. Met deze migratiewebsite kunnen boeken, foto's, verhalen en documenten van en over migranten, die nu nog in afzonderlijke erfgoedinstellingen opgesloten liggen, met één zoekopdracht op het scherm verschijnen. Een dergelijke website kan tegelijkertijd een stimulans zijn om - in samenwerking met archieven, musea en migrantenorganisaties - belangrijke (delen van) collecties met betrekking tot migrantenerfgoed te digitaliseren. Het initiatief kan rekenen op brede steun van migrantenorganisaties en erfgoedinstellingen (archieven en musea).

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), partner in het CGM, zorgt voor de facilitaire kant van het project. De website is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van de migratie naar Nederland. Naast historische informatie en collecties van archieven en musea is ruimte gemaakt voor bijdragen van deskundigen, amateurhistorici en andere bezoekers van de website. Met een inlogaccount kunnen bezoekers hun eigen erfgoed toevoegen door (persoonlijke) verhalen, foto's en filmpjes te uploaden. Ook reacties op berichten op de website zijn welkom.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met organisaties die verenigd zijn in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM): het Inspraakorgaan Chinezen (IOC), het Inspraakorgaan Turken (IOT), het LIZE (overlegpartner Rijksoverheid Zuid-Europese gemeenschappen), het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO), het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON).

Projectteam: Mila Ernst, Susan Leclercq, Erhan Tuskan

Kernredactie: Annemarie Cottaar, Mila Ernst, Susan Leclercq, Jan Lucassen, Leo Lucassen, Wim Willems.
Met bijdragen van: Anita Bocker, Ulbe Bosma, Corrie van Eijl, Else Gootjes, Matthias van Rossum, Marlou Schrover en Tycho Walaardt
Projectbegeleiding en Stuurgroep: Ulbe Bosma (IISG), Annemarie Cottaar (CGM), Jan Lucassen (IISG), Rinus Penninx (IMES), Fridus Steijlen (KITLV), Aniek Smit (Universiteit Leiden). Hester Dibbits (Meertens Instituut / begeleidingscommissie t/m 2009)

Advies: Boudewijn Sittrop (LOM/LIZE), Alice van Diepen (Archief Eemland), Corrie van Eijl (Universiteit Leiden), Cees Hageman, Habib El Kaddouri (SMN), Yvette Kopijn-Adidi (Verhalen over Leven), Florielle Reupert (Erfgoed Nederland/ adviescommissie t/m 2009 ), Claartje van Well (Regionaal Archief Nijmegen), Happy User Studio

Vormgeving: Zeezeilen Webontwerpers O.A.

Portretten Bekende Nederlanders: Brigit van Dam, Magda Augusteijn

Met dank aan: Soemia Akachar, Josephine van As, Michiel Bakker, Zakia Boucetta, Nadia Bouras, Ardjuna Candotti, Mohammed Chaara, Mireille Codfried, Barbara Consolini, Deniz Demirezen, Don Duyns, Huseyin Evrengün, Selma Evrengün, Maarten Fer, Suzanne de Graaf, Laetitia Grifftih, Roan Harting, Jude Kehla Wirnkar, Ernst van Keulen, Ratna Mahabier, Dorrit Matena, Andrea Meuzelaar, Milena Mulders, Hicham Oul Hadj, Sharie Parsipoor, Ricci Scheldwacht, Paulette Smit, Ronald Sørensen, Yasin Yaylali, Nanneke Wigard, Purcy, Hannan en Senna.

Vijfeeuwenmigratie.nl is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Mondriaan Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds, het ministerie van VROM/DI&I, het VSBfonds en OC&W.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM