Werkgezelschap Historische Migratiestudies

[title]
Het Werkgezelschap Historische Migratiestudies verenigt een twintigtal wetenschappers die historisch onderzoek verrichten op het gebied van migratie. Op 23 januari 1998 vond de eerste bijeenkomst van het gezelschap plaats. De betrokkenen doen onderzoek vanuit uiteenlopende disciplines (zoals geschiedenis, sociologie, antropologie, rechten, Nederlands) en vanuit een verschillende achtergronden (zoals vrouwengeschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, stadsgeschiedenis of demografie). Gezamenlijk bestrijken de deelnemers aan het Werkgezelschap een periode die loopt van de vroegmoderne tijd tot het recente verleden. Met de samenstelling van het gezelschap is geprobeerd de barrières tussen perioden en specialisaties te doorbreken.

Projectbeschrijving

Het Werkgezelschap Historische Migratiestudies verenigt een twintigtal wetenschappers die historisch onderzoek verrichten op het gebied van migratie. Op 23 januari 1998 vond de eerste bijeenkomst van het gezelschap plaats. De betrokkenen doen onderzoek vanuit uiteenlopende disciplines (zoals geschiedenis, sociologie, antropologie, rechten, Nederlands) en vanuit een verschillende achtergronden (zoals vrouwengeschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, stadsgeschiedenis of demografie). Gezamenlijk bestrijken de deelnemers aan het Werkgezelschap een periode die loopt van de vroegmoderne tijd tot het recente verleden. Met de samenstelling van het gezelschap is geprobeerd de barrières tussen perioden en specialisaties te doorbreken.

Het Werkgezelschap komt incidentieel bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren een of twee deelnemers hun onderzoek, gevolgd door discussie. Deze presentaties van werk in uitvoering worden afgewisseld met theoretische en methodologische sessies. In een informatieronde worden tips uitgewisseld over nieuw verschenen literatuur, congressen en andere evenementen. Ook worden sprekers van buiten uitgenodigd om voor een breder publiek voordrachten te houden. Belangstellenden voor bijeenkomsten van het werkgezelschap kunnen contact opnemen met Marlou Schrover (m [dot] l [dot] j [dot] c [dot] schroverathum [dot] leidenuniv [dot] nl)

Na afloop van de CGM-vergadering in Nijmegen op 29 oktober 2009 presenteerden enkele onderzoekers van het Centrum voor Migratierecht (CMR) hun werk. Carolus Grütters hield een korte presentatie over zijn onderzoek naar de asielprocedure (gebaseerd op een 'systeemdynamische' analyse). Ricky van Oers hield een korte presentatie over haar onderzoek naar naturalisatietoetsen in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Kees Groenendijk was tot slot gevraagd te vertellen over het NWO-programma „Transnationaliteit en burgerschap‟, waarin wordt onderzocht hoe het Nederlandse vreemdelingenrecht zich in de periode 1945-2000 heeft ontwikkeld.

Tijdens de ‘Masterclass Grenzen Verleggen: Migratieonderzoek vanuit verschillende disciplines’ voor promovendi op 1 en 2 september 2011 in Leiden werd besloten tot de oprichting van een Werkgezelschap nieuwe stijl. Het resultaat hiervan is de door Matthias van Rossum (promovendus VU),Aniek Smit (promovendus UL) en Hanneke Verbeek (projectmedewerker Campus Den Haag) geïnitieerde excursie- en discussiereeks Making Migration Work. Deze reeks zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 van start gaan. Er zal een aankondiging op de CGM website worden geplaatst.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM