Uitgebreid zoeken

Collectie Archief Eemland

Overzicht Collectie Archief Eemland
 Archief Eemland is hét historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland. Het archief beheert ca. 3,5 kilometer aan archieven, een beeldcollectie van 30.000 foto’s, een aanzienlijke kaartcollectie, een groeiende audiovisuele collectie en een rijke historische bibliotheek.
Op de website van Archief Eemland is de index van de burgerboeken (Stadsarchief inv. nrs. 1847-1848) digitaal beschikbaar. In deze index zijn naast de ingeschrevenen in de burgerboeken, ook alle ruim 2.000 inburgeringen opgenomen die in de periode 1436-1649 in de resolutieboeken zijn opgetekend. Ook de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (vóór 1811) en de registers van de Burgerlijke Stand (ná 1811) zijn doorzoekbaar. Archief Eemland beschikt over een aparte ingang voor digitale genealogisch bronnen.
De beeldbank bevat een groot aantal afbeeldingen van Belgische vluchtelingen in Kamp Zeist. Daarnaast zijn er foto’s van diverse migrantengroepen als Turken, Surinamers en Marokkanen te vinden.
Bekijk het door ons gemaakte overzicht van de gedigitaliseerde afbeeldingen en toegangen op archieven van Archief Eemland m.b.t. migratie.
   


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM