Uitgebreid zoeken

Collectie Historisch Beeldarchief Migranten

Het Historisch Beeldarchief Migranten (HBM) richt zich op het verzamelen en presenteren van foto’s en documenten uit particuliere collecties van migranten.

 Op dit moment bevat de database van het HBM meer dan 4000 afbeeldingen van vier grote migrantengroepen, te weten Indische Nederlanders, Surinamers, Turken en Marokkanen. De database zal geleidelijk aangevuld worden met andere groepen, zoals migranten uit China, Italië, Spanje, Griekenland en het voormalige Joegoslavië.

 Alle afbeeldingen van het HBM zijn ook via deze website te doorzoeken.

  


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM