Uitgebreid zoeken

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is een van de grootste documentatie- en onderzoekscentra ter wereld op het terrein van de sociale en emancipatorische bewegingen. Het instituut bezit meer dan 3.000 archieven en meer dan 1.000.000 audiovisuele items die grotendeels  afkomstig zijn van particulieren.

Een belangrijk deel van de collecties van het IISG over migratie is afkomstig van eigen organisaties van migranten. Enkele voorbeelden zijn: Chung Hwa Hui (De Chineezen Vereeniging in Nederland, het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) en de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB.

De collecties van instellingen die zich bezighielden met zorg voor en opvang van migranten (Stichting De Poort en Stichting Peregrinus) en actiecomités (Chili Komitee Nederland en Suriname Comité) zijn ook goed vertegenwoordigd. Daarnaast heeft het IISG collecties met een breed spectrum, zoals de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), PvdA en The International Confederation of Trade Unions (ICFTU), waarin zich veel materiaal over migranten bevindt.

Bekijk het door ons gemaakte overzicht van de gedigitaliseerde afbeelding en toegangen op archieven van het IISG m.b.t. migratie.

  


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM