Uitgebreid zoeken

Collectie Limburgs Museum

Het Limburgs Museum in Venlo is het cultuurhistorische museum van de provincie Limburg. In een modern gebouw presenteert het museum provinciale geschiedenis en leven van alledag, van prehistorie tot heden. In de ogen van het museum is migratie onlosmakelijk verbonden met de historie van Limburg. Het museum verzamelt onder de noemer ‘kleur bekennen’ sinds een aantal jaren dan ook verhalen en voorwerpen van migranten en presenteert deze in vaste opstellingen en in tijdelijke tentoonstellingen.

Voor vijfeeuwenmigratie.nl is een kleine selectie gemaakt van voorwerpen en verhalen die verbonden zijn met de geschiedenis van migranten in Limburg. Meer over het Limburgs Museum is te vinden op www.limburgsmuseum.nl, meer over het migratieproject op de projectsite www.kleurbekennen.nl.

Bekijk de selectie van de gedigitaliseerde afbeeldingen van het Limburgs Museum m.b.t. migratie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM