Uitgebreid zoeken

Collectie Nationaal Archief

 Bij het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in 93 kilometer archieven, waaronder ook kaarten, tekeningen en foto’s.

Het is de voornaamste bewaarplaats van de archieven van de centrale overheid en het graafschap Holland en de gewestelijke / provinciale  bestuursinstellingen in Zuid-Holland. Ook particuliere archieven die dikwijls een relatie met de overheidsarchieven hebben, worden in het Nationaal Archief bewaard.

Bekijk het door ons gemaakte overzicht van de toegangen op archieven van het Nationaal Archief met betrekking tot migratie.

  


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM