Uitgebreid zoeken

Collectie Persmuseum

Het Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Het museum beheert een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften vanaf 1600, een verzameling affiches en overige reclame-uitingen met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek. Het Persmuseum stelt zich ten doel de kennis over, het inzicht in en de beleving van de Nederlandse pers te consolideren en uit te breiden door middel van collectioneren, conserveren, documenteren, ontsluiten, toegankelijk maken, tonen en (doen) bestuderen van pershistorisch erfgoed. Het Persmuseum onderscheidt drie taakgebieden: het museum, collecties en onderzoek en presentaties en debatten.

Het Persmuseum bewaart met name afbeeldingen en prenten met betrekking tot de voormalige Nederlandse kolonie Indië, voor en na de onafhankelijkheid. Ook bezit de collectie afbeeldingen over Apartheid, mensenrechten en vluchtelingen o.a. door Peter van Straaten en Opland.

Bekijk de door ons gemaakte selectie van de afbeeldingen van het Persmuseum m.b.t. migratie.

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM