Uitgebreid zoeken

Collectie Stadsarchief Amsterdam

  Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam. Het telt 35 kilometer archieven, een topografische collectie met honderdduizenden foto’s, kaarten, tekeningen, en prenten. Daarnaast is een bibliotheek en een omvangrijke audiovisuele verzameling aanwezig.

Deze rijke collectie bevat veel informatie over personen en groepen van buitenlandse afkomst die eeuwenlang om verschillende redenen naar Amsterdam trokken. Primaire bronnen over migratie uit de vroegere perioden worden ondermeer gevormd door de poorterboeken, de doop-, trouw- en begraafregisters, het bevolkingsregister en de archieven van de vele verschillende kerken die in Amsterdam waren gevestigd.

Indexen op o.a. de doop- en begraafregisters, gezinskaarten, woningkaarten en paspoortaanvragen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, persoonskaarten en boedelpapieren zijn via een apart zoekscherm doorzoekbaar. Ook zijn ze voorzien van uitgebreide handleidingen en voorbeelden.

De laatste jaren heeft het Stadsarchief  ook erfgoed van recente migrantengroepen en vluchtelingen verworven. Enkele voorbeelden hiervan zijn de collecties van de Stichting Marokkaanse vrouwen Amsterdam, de Turkse Studentenvereniging en de Stichting Forsa, Steunpunt voor Antillianen en Arubanen. Het Stadsarchief beheert ook de collecties van het Amsterdams Centrum Buitenlanders en van Migranten TV Amsterdam.

De beeldbank bevat honderden afbeeldingen van verschillende migrantengroepen in Amsterdam. Een selectie van deze afbeeldingen wordt binnen enkele maanden ook op deze website gepresenteerd.

Bekijk het door ons gemaakte overzicht van de toegangen op archieven van het Stadsarchief Amsterdam met betrekking tot migratie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM