Uitgebreid zoeken

Collectie Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief beheert en bewaart belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis en maakt dit cultureel erfgoed in samenwerking met anderen zichtbaar. Het Zeeuws Archief is daarmee de historische zoek-, vind- en werkplaats voor iedereen die actief of passief in het verleden van Zeeland en zijn bewoners geïnteresseerd is.

Zeeland is van oudsher een migratieprovincie. In de loop der tijd zijn Zeeuwen onder meer vertrokken naar Zuid-Afrika, Suriname, Noord-Amerika en Brazilië, om daar kolonies, nederzettingen, steden of leefgemeenschappen te stichten.

Anderen zagen weer mogelijkheden zich in Zeeland te vestigen. De ligging aan zee met veel havens en de ligging tussen Holland, Brabant en Vlaanderen bracht dit al met zich mee. Ook stond Zeeland bekend als een tolerant gewest, dat voor velen een veilig toevluchtsoord bood. Ook waren er soldaten, kooplieden, schippers en seizoensarbeiders in de landbouw, die vanwege hun werk tijdelijk in het Zeeuwse verbleven. Op de website geschiedeniszeeland.nl kunt u meer lezen over vluchtelingen en immigranten in Zeeland.

De collectie bevat ondermeer een groot aantal afbeeldingen van Belgische vluchtelingen, de Portugees-Joodse gemeenschap, dienstbodes en de Waalse kerk. In de toekomst zullen ook de archieven betreffende  migratie beschikbaar zijn.

Bekijk het door ons gemaakte overzicht van de gedigitaliseerde objecten van het Zeeuws Archief met betrekking to migratie.

  


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM