Uitgebreid zoeken

Collectie Zeeuwse Bibliotheek

De Zeeuwse Bibliotheek is de grootste culturele instelling in de provincie Zeeland en één van de toonaangevende bibliotheken in Nederland. Zij vervult de taak van openbare bibliotheek in Middelburg, is de wetenschappelijke bibliotheek voor Zeeland en heeft tevens de functie van Provinciale Service Organisatie voor Zeeland. De Zeeuwse Bibliotheek leent per jaar ruim 620.000 publicaties uit en verleent specifieke diensten aan onder meer onderwijs, bedrijfsleven, bibliotheken, instellingen en particulieren.

Zeeland is van oudsher een migratieprovincie. In de loop der tijd zijn Zeeuwen onder meer vertrokken naar Zuid-Afrika, Suriname, Noord-Amerika, Brazilië en Azië, om daar kolonies, nederzettingen, steden of leefgemeenschappen te stichten. Anderen zagen weer mogelijkheden zich in Zeeland te vestigen. De ligging aan zee met veel havens en de ligging tussen Holland, Brabant en Vlaanderen bracht dit al met zich mee. Ook stond Zeeland bekend als een tolerant gewest, dat voor velen een veilig toevluchtsoord bood. Ook waren er soldaten, kooplieden, schippers en seizoensarbeiders in de landbouw, die vanwege hun werk tijdelijk in het Zeeuwse verbleven. Op de website geschiedeniszeeland.nl kunt u meer lezen over vluchtelingen en immigranten in Zeeland.

Het leeuwendeel van de afbeeldingen bestaat uit de meer dan 1200 afbeeldingen van de Molukse gemeenschap in Zeeland. Verder bestaat de collectie onder andere uit afbeeldingen van Hongaarse en Belgische vluchtelingen, en woonwagenbewoners.

Bekijk het door ons gemaakte overzicht van de gedigitaliseerde afbeeldingen de Zeeuwse Bibliotheek m.b.t. migratie.

  


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM