Uitgebreid zoeken
College van de Belgische Universiteit. Volgens oorspronkelijk bijschrift:"Het Belgische Universiteitje in de Infanterie-kazerne te Amersfoort. Behalve de Belgische hebben ook verschillende hoogleeraren der Utrechtsche Universiteit zich bereid verklaard, eens of meermalen in de week college te komen geven aan de Belgische geïnterneerde studenten te Amersfoort. Onze foto werd genomen in de infanterie-kazerne, terwijl Dr. B. G. Halberstadt college geeft in het Nederlandsch aan de Waalsche geïnterneerde studenten. Men ziet links voor den katheder Dr. Halberstadt en rechts den hoogleeraar der Leuvensche universiteit Professor Antoine, eveneens geïnterneerd. Prof. Antoine is directeur van het Belgische Universiteitje.
foto
1915
Belgen / vluchtelingen / minderheden / "oorlog, eerste wereld-"
Amersfoort
De Belgische Universiteit werd op 19 januari 1915 geopend aan de Hendrik van Viandenstraat. In november 1915 sloot de universiteit alweer haar deuren. Lees hierover meer in o.a.: "Amersfoort zoals het was", p. 95.
Archief Eemland
via de website van Archief Eemland.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM