Uitgebreid zoeken
Costa Rican women's movement : a reader
Vanuit diverse invalshoeken worden feminisme en vrouwenbewegingin Costa Rica in de jaren negentig belicht. De bundel isingedeeld volgens de volgende onderwerpen: In Dl 1."The varyingfaces of the Women's Movement and feminism" komen deverschillende theoretische uitgangspunten van devrouwenbeweging in Costa Rica, van liberaal tot radicaal, aan deorde. In deel 2 "Making women visible in Costa Rican history"wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van devrouwenbeweging in Costa Rica, vrouwengeschiednis als nieuwvakgebied. In deel 3 "the quest for women's equality" staat dewettelijke status van vrouwen centraal m.b.t. gelijkebehandeling. In deel 4 "Women suffering discrimination" wordenverschillende aspecten onderzocht van discriminatie op basisvan ras, klasse, seksuele voorkeur en fysieke handicaps, evenalsgeweld binnen het gezin en incest. Deel 5 "Women's organizationsand organizations working with women" belicht vrouwen werkzaambinnen organisaties op allerlei gebieden. In deel 6 "the women'smovement and feminism in the arts" komt de manier aan de ordewaarop vrouwelijke kunstenaars de rol van de vrouw terdiscussie stellen. Deel 7 "the constantly evolving status ofwomen's studies" besteedt aandacht aan programma'svrouwenstudies op twee Costaricaanse universiteiten en biedtverschillende voorbeelden van specifiek onderzoek invrouwenstudies.
Leitinger, Ilse Abshagen
boek
1997
vrouwenbewegingen / feminisme / historisch / vrouwenorganisaties / lesbisch / wetgeving / gelijke behandeling / discriminatie / creatieve beroepen / geweld / incest / kunsten / vrouwenstudies / Costa Rica / bundel
Pittsburgh
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM