Uitgebreid zoeken
Dansen met diversiteit : slotcongres : Interculturele Programma´s Erfgoedbreed en ESTAFETTE Netwerk CS, Amsterdam 15 en 16 november 2004
Programma van een tweedaags congres. De eerste dag heeft een programma met lezingen en debat n.a.v. Interculturele Programma´s Erfgoedbreed, het stimuleringsproject voor meer diversiteit in de erfgoedsector. De tweede dag is een bijeenkomst waar het uitwisselen van kennis over culturele diversiteit centraal staat d.m.v. workshops.
Stam, Dineke / Krieger, Bart / Pires, Lisia / [et al.]
boek
2004
diversiteit / intercultureel / informatievoorziening / musea / archeologie / monumenten / Nederland / congrespaper
[S.l.]
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM