Uitgebreid zoeken
Decentering the center : philosophy for a multicultural, postcolonial, and feminist world
Bundel met essays over feminisme, waarbij wordt ingegaan op onderwerpen, die belangrijk zijn in het leven van groepen vrouwen in verschillende culturen en landen, zoals klasse, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, religie. Aan de orde komen o.a. globalisering van feministische ethiek, vrouwen- en mensenrechten en culturele verschillen, filosofie, chicanas, bespreking van Enrique Dussel's theorie, en multiculturaliteit.
Narayan, Uma / Harding, Sandra
boek
2000
feminisme / globalisering / filosofie / latina's / mensenrechten / cultuurverschillen / seksualiteit / internationaal / bundel
Bloomington
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM