Uitgebreid zoeken

Docentenhandleiding Jonge Spoorzoekers

Op zoek naar de wortels van je eigen verleden: Jonge Spoorzoekers is het resultaat van een door de Universiteit Leiden (ICLON) georganiseerde Professionele Leergemeenschap van docenten waarin docenten zich lieten inspireren door elkaar en specialisten uit de wereld van historisch onderzoek, erfgoed, archieven en pedagogiek op hun eigen school projecten ontwikkelden waarin leerlingen onderzoek leerden doen naar de (migratie)geschiedenis van de eigen familie en omgeving.

Aan de ontwikkeling van Jonge Spoorzoekers deden geschiedenisdocenten mee die lesgeven in de onderbouw en bovenbouw van VMBO, HAVO en VWO. De combinatie van migratiegeschiedenis en de Spoorzoekersaanpak die de afgelopen jaren door het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) werd ontwikkeld vormde het uitgangspunt.

Leerlingen gaan als jonge spoorzoeker aan de slag met historisch onderzoek en ontwikkelen daarbij vaardigheden als historisch denken en redeneren. Geschiedenis is voor veel leerlingen ‘ver van mijn bed’: lang geleden, ver weg, iets van volwassenen. En dan moeten ze ook nog begrijpen dat ‘het’ verleden niet meer bestaat en dat het bij geschiedenis slechts gaat om verhalen, om reconstructies, die elkaar ook nog kunnen tegenspreken.

De Jonge Spoorzoekers-aanpak biedt kansen aan docenten om de motivatie van hun leerlingen voor het vak te verhogen door op een ‘natuurlijker manier’ te werken aan historische benaderingswijzen en vaardigheden dan met de bronnen uit het schoolboek.
In deze online handleiding is de ervaring van docenten verwerkt tot een overdraagbare praktische aanpak die te gebruiken is door iedereen in het onderwijs.

Bij deze handleiding hebben deelnemende docenten hun projectmateriaal beschikbaar gesteld, geordend in mappen.

Jonge Spoorzoekers is een project van het ICLON, lerarenopleiding Universiteit Leiden in samenwerking met Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) .

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM