Uitgebreid zoeken
Drie foto's van het kamp voor geïnterneerde Belgische soldaten op het terrein van de Juliana van Stolbergkazerne. Oorspronkelijke bijschriften: "1. In het kamp der geïnterneerde Belgische soldaten te Amersfoort, waar veertienduizend man in tenten, opgeslagen op het exercitie-terrein achter de kazerne, verblijf houden. Een gedeelte van het uitgestrekte interneeringskamp te Amersfoort, waar op het oogenblik 14.000 Belgische soldaten wonen.2. Het wasschen van kleedingstukken door de geïnterneerden aan de daarvoor in het kamp opgerichte tafels.3.Een der geïnterneerde soldaten, in het burgerlijk leven barbier van beroep, zorgt voor het onderhoud van haar en baard zijner kameraden.
foto
1914
Belgen,"oorlog, eerste wereld-" / vluchtelingen / minderheden
Amersfoort
Archief Eemland
via de website van Archief Eemland.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM