Uitgebreid zoeken

Duur van het integratieproces

De migratiegeschiedenis leert dat het volledige integratieproces meerdere generaties duurt, in de regel drie à vier. Het economisch opklimmen neemt tijd en verloopt dikwijls via verschillende banen. Het leren beheersen van de taal lukt doorgaans pas in de tweede generatie. De nazaten zijn in principe dus in staat om volop gebruik te maken van de mogelijkheden die het nationale schoolsysteem biedt. Wanneer er economisch en maatschappelijk gelijkheid is bereikt, ontstaan er meestal ook meer gemengde huwelijken. Hoewel er ook (vooral) godsdienstige overtuigingen kunnen zijn die dat tegengaan. Tegelijkertijd kan er dan wel degelijk sprake zijn van maatschappelijke integratie.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM