Uitgebreid zoeken

Dynamisch erfgoed

Dat wat erfgoedinstellingen verzamelen en selecteren om bewaard te worden, bepaalt in grote mate ons beeld van het verleden. Door samen te werken met het archief is het mogelijk om op verschillende manieren leerlingen kennis te laten maken met een meer dynamische kijk op erfgoed. Musea en archieven leveren niet alleen kennis over het verleden, maar produceren ook het verleden in het heden. Erfgoed is een kwaliteit die aan bepaalde sporen uit het verleden wordt toegekend. Erfgoed is daarbij geen gegeven maar het resultaat van een proces van selecties en onderhandelingen. Deze toekenning is nooit neutraal, maar altijd maatschappelijk en politiek gekleurd, zeker bij een onderwerp als migratie.

Door binnen de lessen aandacht te besteden aan het proces van “ver-erfgoeding” kan je als docent duidelijk maken aan de leerlingen dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren. Belangrijk aspect daarbij is dat de verhalen en beelden die ze gaan verzamelen nog niet altijd door archieven en musea worden verzameld, verteld en gepresenteerd. Er liggen daardoor kansen in de klas voor dialoog en onderhandeling tussen leerlingen over de canonisering van migratie in beeld en woord. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM