Uitgebreid zoeken

Einde seizoenmigratie

In de eerste tien jaar van de 19de eeuw liep het aantal Duitse trekarbeiders snel terug. Na de snelle groei tot aan 1700 was deze vorm van migratie in de eropvolgende eeuw niet meer toegenomen. Door hun economische ontwikkeling boden Hamburg en Bremen toen volop werkgelegenheid aan de voormalige Hollandgänger. De achteruitgang in de 19de eeuw valt te verklaren uit de opkomst van het Ruhrgebied, dat niet alleen Duitse arbeidskrachten aantrok maar ook Nederlandse. De migratie voltrok zich toen dus in tegengestelde richting.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM