Uitgebreid zoeken
Emancipatie en (beroeps)keuzebegeleiding in het onderwijs [deelcollectie MateM]
Selectie van publikaties (materiaal voor leerlingen, docentenhandleidingen, verslagen van projecten, campagnes en studies, tijdschriften, werkboeken, handboeken, brochures, statistieken, scripties) uit de collectie van de Materialenbank Onderwijsemancipatie (MateM) uit de periode 1975-1995. Onderwerpen: gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in het onderwijs; emancipatie en roldoorbreking in leermiddelen; emancipatie bij de PTT en bij Centra voor Vakopleiding; verschillen tussen jongens en meisjes; seksespecifieke leerstijlen; houding van docenten tegenover jongens en meisjes; schoolbeleving van jongens; economische zelfstandigheid; Stichting 'Marie wordt wijzer'; pedagogische kwaliteit van peuteropvang; televisie en onderwijs; vrouwen werkzaam bij de media; loopbanen in het onderwijs; de positie van gehandicapte vrouwen in de maatschappij; de positie van jongens en meisjes in de maatschappij; herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid; beroeps- en studiekeuze; keuzebegeleiding; technisch onderwijs en technische beroepen voor meisjes en vrouwen; campagne 'Kies Exact'; Technika 10; de 1990-maatregel; zelfbeeld; uiterlijk; weerbaarheid; zelfverdediging; seksuele vorming op school en in gezinsvervangende tehuizen; ongewenste intimiteiten op school en op het werk; homoseksualiteit; vakken in de basisvorming; zorgzelfstandigheid voor jongens; anti-seksisme voor jongens; speciale projecten voor allochtone meiden, zoals werkgelegenheid in de zorgsector; arbeidsmarktperspectieven voor (allochtone) vrouwen; meisjesbeleid en meidenwerk; vrouwenvakscholing; aandachtsgroepenbeleid; schoolverlaten onder Turkse en Marokkaanse meisjes in het algemeen voortgezet onderwijs; leerprestaties van allochtone meisjes; hulpverlening bij en preventie van kindermishandeling en seksueel geweld; prestaties van jongens en meisjes uit verschillende sociale en godsdienstige milieus.
boek
1975-1995
onderwijs / gelijke behandeling / onderwijsinstellingen / leermiddelen / emancipatie / emancipatiebeleid / rolgedrag / technisch onderwijs / technische beroepen / beroepskeuze / meisjes / jongens / man vrouw verschillen / leerprocessen / economische zelfstandigheid / herverdeling / werkgelegenheid / loopbanen / onderwijsgevenden / kinderopvang / basisvorming / televisie / identiteit / uiterlijk / zelfverdediging / seksualiteit / seksuele intimidatie / anti seksisme / kindermishandeling / seksueel geweld / hulpverlening / preventie / assertiviteit / allochtonen / schooluitval / huishoudelijke en zorgberoepen / media / sociale klasse / Nederland / 1970-1979 / 1980-1989 / 1990-1999 / 20e eeuw
[S.l.]
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM