Uitgebreid zoeken
Ethnic and racial studies today
Bijdragen over de stand van zaken rond het onderwijs in raciale verhoudingen en etniciteit op universiteiten, gezien vanuit verschillende wetenschapsdisciplines.
Bulmer, Martin / Solomos, John
boek
1999
etnische studies / historiografie / etniciteit / psychologie / politicologie / geografie / archeologie / sociologie / filosofie / curricula / bundel
London
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM