Uitgebreid zoeken
Fabienne: familles et couples binationaux en Europe = binationale Familien und Lebensgemeinschaften in Europa = binationale gezinnen en relaties in Europa : eindrapport
Doelstelling van het Fabienne project is het vaststellen of en waardoor binationale paren in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Frankrijk gediscrimineerd worden. Hiertoe is de rechtspositie met betrekking tot huwelijk, gezinshereniging en de verstrekking van verblijfsvergunningen en de juridisch-structurele voorwaarden bij samenleven van homoparen onderzocht. Ook is onderzocht, hoe en in welk politiek kader bepaalde wetgeving tot stand is gekomen. In het tweede deel van het project hebben bijna 1000 paren uit de vier landen hun ervaringen m.b.t. de omgang met overheidsinstanties meegedeeld. Tevens zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van instanties: burgerlijke stand, vreemdelingendiensten en ministeries, over hoe medewerkers omgaan met de uitvoering van de wet en hun houding t.o.v. binationale stellen. Tenslotte is geanalyseerd hoe racisme, seksisme en homofobie met elkaar verbonden zijn bij de behandeling van verzoeken door binationale paren.
Kabis, Veronika / Verband binationaler Familien und Partnerschaften
boek
2001
gemengde huwelijken / gemengde relaties / homo's / discriminatie / gezinsherenigingen / vreemdelingenrecht / rechtspositie / wetgeving / overheid / autochtonen / allochtonen / partners van / EU (eng) / Duitsland / Oostenrijk / Nederland / Frankrijk / 2000-2009 / onderzoek / statistiek
Frankfurt am Main
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM