Uitgebreid zoeken
Feminist perspectives on public law
Verschillende feministische visies op publiek recht. Bevat naast de inleiding 'Public law and feminism' / door Susan Millns en Noel Whitty de volgende bijdragen: 'Cosmopolitan feminism: towards a critical reappraisal of the late modern British state'/ door Thérèse Murphy; 'Royalty and identity in public law: Diana as queen of hearts, England's rose and people's princess'/ door Noel Whitty; 'Blair's babes: gender, governance and power'/ door Michael Thomson; 'Judging women differently: gender, the judiciary and reform'/ door Clare McGlynn; 'Dicey dissected: dominant, dormant, displaced'/ door Angus McDonald; 'Towards a feminist critique of sovereignty: guild pluralism, political community and the relevance of Luce Irigaray to English constitutional thought'/ door Adam Geary; 'Citizenship and democracy: feminist politics of citizenship and radical democratic politics'/ door Elizabeth Kingdom; 'Bringing rights home?': feminism and the Human Rights Act 1998/ door Susan Millns; 'Engendering asylum law: feminism, process and practice'/ door C.J. Harvey; 'Punishing councils: political power, solidarity and the pursuit of freedom'/ door Davina Cooper.
Millns, Susan / Whitty, Noel
boek
1999
recht / politieke stelsels / vorstenhuizen / leermiddelen / politieke participatie / mensenrechten / rechtspraak / EU (eng) / asiel / Verenigd Koninkrijk
London
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM