Uitgebreid zoeken

Aandeel van in het buitenland geborenen in Hollandse steden 1600-1800

Aandeel van in het buitenland geborenen in Hollandse steden 1600-1800

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)
Tabel overgenomen uit: Winnaars en verliezers / Leo Lucassen & Jan Lucassen

 

Op grond van verschillende historische bronnen kunnen we een goed beeld krijgen van het aandeel buitenlanders - mensen die buiten Nederland zijn geboren - op de Nederlandse stedelijke bevolking. Voor de 17e en 18e eeuw baseren we ons op de zogenaamde ondertrouwaktes, verklaringen van mensen die op het stadhuis aangaven te gaan trouwen. Een van de gegevens die daarbij werden genoteerd, was de geboorteplaats van de huwelijkspartners, zowel binnen als buiten Nederland. Voor veel steden zijn die gegevens vrijwel compleet bewaard. Ze stellen ons in staat het aandeel buitenlanders op de totale bevolking te berekenen. Let wel, we hebben het hier over de eerste generatie, dus niet over hun in Nederland geboren kinderen. Deze percentages geven dus niet het aandeel ‘allochtonen’ aan. Die definitie omvat ook de kinderen (en soms kleinkinderen) van migranten. Hier gaat het alleen om de migranten zelf. In de onderstaande grafiek zijn de percentages weergegeven voor een aantal belangrijke steden in Zuid- en Noord-Holland. Hierbij valt op dat het hoogtepunt ligt in de eerste helft van de 17e eeuw. Oorzaak is een combinatie van een spectaculaire economische groei en de instroom van protestantse vluchtelingen uit gebieden in het huidige België en Frankrijk (Zuid-Nederlanders). De komst van Hugenoten een eeuw later (na 1685) staat daarbij enigszins in de schaduw. Steden als Leiden en Haarlem namen in een korte tijdspanne vooral Zuid-Nederlanders op en zagen daarna het percentage buitenlanders dalen naar een niveau van 10 procent. De immigratie in Amsterdam kende een veel meer constant karakter, mede veroorzaakt door de voortdurende vraag naar arbeid, onder meer door de VOC.

Tabel overgenomen uit: <em>Winnaars en verliezers</em> / Leo Lucassen &amp; Jan Lucassen

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM