Uitgebreid zoeken

Advies voor Turkse gastarbeiders-1

Advies voor Turkse gastarbeiders-1

Raadgeving van het Turkse Arbeidsbureau (İş ve İşçi Bulma Kurumu) aan de arbeiders die naar het buitenland vertrokken, 1963: 

Het land, waarheen je vertrekt, is een land waar men van Turken houdt. De Duitsers kennen de Turken goed en geloven van ganser harte, dat een Turk een man van zijn woord is, met een oprechte inborst, schoon, beschaafd, goed in de omgang, altijd integer voor wat hem is toevertrouwd, behulpzaam voor hen die hulp behoeven, met eerbied voor orde en recht, eerlijk en manlijk.

EN JIJ MOET DUS BEWIJZEN, daar in Duitsland, dat je DE ZOON VAN JE VADEREN bent!

Lees de Nederlandse vertaling:


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM