Uitgebreid zoeken

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën, verenigd onder de spreuk ‘Groot Nederland: Amsterdam, Batavia, Suriname’, ca. 1908. Nederlands-Indië werd hier vertegenwoordigd door de Molukse medicijnenstudenten, de gebroeders Tehupeiory: links boven Johan (1882-1908) en rechts in het midden Wim (1883-1946) (IISG, Archief Tehupeiory)

In de eeuw vóór de grote immigraties van repatrianten en andere vluchtelingen uit de kolonies en gastarbeiders gevolgd door hun gezinnen kwam het Nederlands patriottisme tot volle wasdom. In deze periode van minieme immigratie (vergeleken met de tijd er voor en erna) kon het zelfs de kleine aantallen koloniale studenten begeesteren.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM