Uitgebreid zoeken

Asielinstroom in Nederland (per 5 jaar) - 1991-2015

Asielinstroom in Nederland (per 5 jaar) - 1991-2015

In de jaren ’90 is een duidelijke piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam te zien. In de eerste tien jaar van de twintigste eeuw namen deze aantallen weer flink af. In de periode 2011-2016 is weer een stijging te zien, hoewel het niveau van de tweede helft van de jaren ’90 nog lang niet gehaald wordt. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM