Uitgebreid zoeken

Het Belgische dorp nabij Amersfoort

Het Belgische dorp nabij Amersfoort

Een halve bladzijde uit het tijdschrift Panorama, met foto's van Elisabethdorp. Oorspronkelijk bijschrift: "Het Belgische dorp nabij Amersfoort. Even buiten Amersfoort is een dorp verrezen voor de Belgische geïnterneerden en hun gezinnen. Het geheel bestaat uit houten huisjes en geeft, zooals de foto's op deze pagina aantoonen, een gezelligen en gerieflijken indruk; er zijn kerken en een school, terwijl er zelfs gelegenheid is, hooger onderwijs te ontvangen. De foto's hierboven geven een panorama van het dorp." / Dit dorp in de Bokkeduinen (B.W.-laan, na de spoorwegovergang rechtsaf) was bestemd voor de opvang van de vrouwen en kinderen van geïnterneerde Belgische militairen. Lit. o.a.: "Amersfoort zoals het was", p. 79 e.v.. Daar is ook een plattegrond van het dorp te zien.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM