Uitgebreid zoeken

Centsprent met de 'smous met uijen'

Centsprent met de 'smous met uijen'

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘smous met uijen’. Joden waren van bijna alle beroepen uitgesloten en waren daardoor gedwongen via ambulante handel aan de kost komen, volgens deze tekenaar door de verkoop van linten, uien en goedkope veters. De Hoogduitse joden werden dikwijls denigrerend ‘smousen’ genaamd. (Collectie Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, objectnummer RP-P-1989-182).

Integratie na twee of meer generaties was weliswaar de regel, maar betekende niet noodzakelijkerwijs maatschappelijk succes, zoals bij de joden die tot 1796 bij wet van de meeste banen waren uitgesloten en grotendeels tot de armsten behoorden. Een deel van hen raakte vanaf de achttiende eeuw betrokken in de georganiseerde criminaliteit en vormden joodse bendes die zich specialiseerden in zakkenrollerij, overvallen en inbraken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM