Uitgebreid zoeken

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma
- Toelating studie Godgeleerdheid UU (1905)
- Examen graad in de Rechten (1906)

Biografie:

Geboren in Hamburg 1885, overleden in Den Haag 1922; (strafrecht) juriste, publiciste; pseudoniem: Eumaios; trouwde in 1921 met J.B. (Jo) Meijer; vanaf 1908 actief in de vrouwenbeweging; kwam in de Eerste Wereldoorlog in aanraking met de anti-militairistische beweging; ná 1918 koos zij uiteindelijk voor het anarchisme; publiceerde met name over de positie van vrouwen, rechts- en maatschappijfilosofie, misdaad en straf, anti-militairisme en anarchisme; praeses van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereeniging 1907; medeoprichtster en secretaresse van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht 1908-1911; medeoprichtster van en docente aan de Internationale School van Wijsbegeerte 1915-1922; lid van de Bond van Christen-Socialisten (orgaan: Opwaarts) 1917-1919, de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectuelen 1919 en de Bond van religieuze Anarcho-Communisten (orgaan: De Vrije Communist) 1920; secretaresse van het Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf 1919-1922.

Collectie IISG


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM