Uitgebreid zoeken

Dwangarbeiders

Dwangarbeiders

'Dit waren mijn vrienden, de dwangarbeiders. De grootste misdaad van de Nederlanders. Want het KNIL kon niet functioneren zonder de dwangarbeiders.'

Judith: Had u nog een beste vriend in het KNIL? Of meerdere vrienden?

Meneer Keller: "Ja. Naderhand ben ik dus in een gevechtseenheid terechtgekomen in Noord-Sumatra en daar kwam ik terecht bij ex-dwangarbeiders: mensen veroordeeld voor 15 tot 30 jaar gevangenisstraf. Moordenaars, rovers noem maar op, maar als collega als maatje, dienstmaatje, waren ze geweldig. En er was er een , die had een hele mooie naam, Batahola , het is een Timorees, een moordenaar en daar trok ik samen mee op [lacht]. En daar heb ik nog een foto van. [Pakt fotoboek en laat me een foto zien van de groep dwangarbeiders]. Dit is een dwangarbeider en dit. Dit zijn allemaal dwangarbeiders, 15-30 jaar gevangenisstraf en na de oorlog wordt hun straf kwijtgescholden werden ze opgeroepen, konden ze zich opgeven voor militaire dienst en de hoogste rang die ze konden bereiken was soldaat van de eerste klasse."


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM