Uitgebreid zoeken

Etudiant Allemand

Etudiant Allemand

Tekening van een Duitse student, afgebeeld met een extreem lange Duitse pijp. Overgenomen uit: ‘Een ontgroeningspartij te Utrecht 1809’, Bijlage XXII van W.C.A. van Vredenburg, Schets van eene geschiedenis van het Utrechtse studentenleven (Utrecht 1914) 239-255.

In 1861 waren van de 7 Duitse studenten die de Universiteit in Utrecht dat jaar telde, er 4 geen lid van het Utrechtse studentencorps en 3 wel. Dit was een iets lager percentage dan Nederlandse verenigingsleden. Maar er bestonden in de tweede helft van de 19de eeuw ook 2 Duitse studentenverenigingen in Utrecht: het ‘Verein Deutscher und Ungarische Studenten’ en het ‘Convent der Deutschen und Ungharischen Studenten’.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM