Uitgebreid zoeken

Immigratie en emigratie van niet-Nederlanders 1950-2008

Immigratie en emigratie van niet-Nederlanders 1950-2008

De immigratie van niet-Nederlanders laat een stijgende zien, onderbroken door pieken en dalen. De immigratie nam na 1960 sterk toe door de komst van gastarbeiders. Deze trend werd onderbroken door een kortdurende recessie in 1967. De oliecrisis in 1973 en het stopzetten van de werving leidden tot een daling maar daarna nam het officiële aantal immigranten toe. Dat kwam vooral door de regularisatie van een grote groep gastarbeiders in 1975. De piek in 1979-1980 ontstond vooral door immigratie van Surinamers en gezinsmigranten uit Turkije en Marokko. De echte recessie in het begin van de jaren tachtig is zeer goed zichtbaar in het migratieverloop. Na de forse daling nam de immigratie in de tweede helft van de jaren tachtig opnieuw sterk toe. De stijging in het begin van de jaren negentig heeft te maken met het grote aantal vluchtelingen uit Joegoslavië en de toegenomen migratie uit Suriname. Na 2001 daalde het aantal asielmigranten. De stijging na 2005 ontstond vooral door de immigratie uit Oost-Europa.
Tot 1967 ging de stijging van de immigratie van niet-Nederlanders gepaard met een toenemende emigratie. Veel gastarbeiders bleken na enige tijd Nederland weer te verlaten. De economische recessie in 1967 zorgde niet alleen voor een scherpe daling van de immigratie maar ook voor een piek in de emigratie. Daarna bleef de emigratie op een vrij laag niveau terwijl de immigratie toenam. Dat betekent dat een toenemende groep immigranten in Nederland is blijven wonen.

Bron: Statline (CBS)

NB: Emigratie is tot 1977 niet gecorrigeerd. Daarna is wel de totale emigratie gecorrigeerd, maar niet voor afzonderlijk de Nederlandse en de niet-Nederlandse emigratie


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM