Uitgebreid zoeken

Immigratie en emigratie van niet-Nederlanders, vijfjaarlijkse gemiddelden 1950-2008

Immigratie en emigratie van niet-Nederlanders, vijfjaarlijkse gemiddelden 1950-2008

Uit de cijfers van het CBS is niet op te maken welke groepen niet-Nederlanders zijn geëmigreerd. Alleen voor Turken en Marokkanen zijn aantallen emigranten vermeld. In 1984 vormden Turken (6300) en Marokkanen (2700) samen een derde van alle niet-Nederlandse emigranten. Dat aandeel daalde vervolgens tot minder dan 5% sinds 2000. De laatste jaren vertrekken jaarlijks ongeveer 1000 Turken en 400 Marokkanen.
Bron: CBS (Statline)


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM