Uitgebreid zoeken

Kampersteiger te Amsterdam

Kampersteiger te Amsterdam

De Kampersteiger, gezien vanaf de Nieuwe Brug naar gebouw Zeerecht, ong. 1765. Aankomstplek van Duitse trekarbeiders. 'En als ment Volck beziet, zijnt maer een hoope Knoeten, Wt [uit] Eyderste van daen, en Burghers die te met Voor vond'ling aen de Camper Steygher zijn gheset. Die t' Amsterdam maer op een stroo-wis komen dryven, Of die niet langher in haer Lant en mochten Blyven.' (geciteerd door Leo Lucassen, 'Poepen, Knoeten, Mieren en Moffen', in: J. E. Dubbelman en J. Tanja, 'Vreemd gespuis', Amsterdam: Anne Frank Stchting, 1987, pag. 29)


Afbeelding: Collectie Stadsarchief Amsterdam


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM