Uitgebreid zoeken

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1789-1808

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1789-1808

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1789-1808

Met onder andere de migranten:

Appointement voor ketellappers en loterijbriefjes
3 mei 1790 Antoine Pagis + 2 knegts ketellappen
13 jan 1791 François Meuvier schoorsteenvegen
30 april 1793 Jan Froiller scharenslijper Koestraat

Collectie Het Utrechts Archief

Zie bijlage voor het hele bestand


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM