Uitgebreid zoeken

Mia Cuypers en Frederick Taen Err Toung, 27 april 1886

Mia Cuypers en Frederick Taen Err Toung, 27 april 1886

In het voorjaar van 1886 werd de Amsterdamse high society opgeschrikt door het nieuws over het huwelijk van Mia Cuypers, dochter van de bekende architect Pierre Cuypers, met Frederick Taen Err Toung, handelaar in Chinese artikelen te Dresden. Met de huwelijksvoltrekking op 27 april kwam een einde aan een jarenlange strijd tussen het paar en de familie van de bruid. Vanaf de eerste kennismaking hadden de berichten over de relatie tussen ‘Mia’ en ‘Freddy’ voor ontsteltenis gezorgd in de familie- en kennissenkring van de Cuypersen. Een verbintenis tussen de dochter van de respectabele architect en katholieke protagonist Cuypers met een vreemdeling zonder aanzien, ‘een Chinees’ bovendien, vond men zo problematisch dat de familie deze uit alle macht trachtte te verhinderen. Ruim honderdtwintig jaar later zijn de gevoelens van ontreddering en de felheid waarmee de familie Cuypers de verbintenis tussen Mia en Frederick probeerde te voorkomen moeilijk invoelbaar. Na het aanhoren van de huwelijksplannen waren Mia's ouders wanhopig, familieleden verbijsterd en vrienden geschokt. Een nadere bestudering van de emoties en de beweegredenen van de betrokkenen die met dit huwelijk hun goede naam en hun positie bedreigd zagen, biedt inzicht in hoe de toenmalige katholieke, Amsterdamse elite haar maatschappelijke status probeerde te handhaven.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM