Uitgebreid zoeken

Migranten Informatief

Migranten Informatief

Gezamenlijke uitgave van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam, de interkerkelijke werkgroep buitenlandse arbeiders, het platform buitenlanders Rijnmond, het Regionaal en Stedelijk Overleg Taallesgroepen, de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond en de Vereniging voor Club- en Buurthuiswerk Rotterdam. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM